Bạn xem: Trang chủ Đào tạo ngoại khóa Chương trình đào tạo NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ BÀN TRONG KHÁCH SẠN
NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ BÀN TRONG KHÁCH SẠN

NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ BÀN TRONG KHÁCH SẠN

 

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

Bài 1

Đặc điểm và nhiệm vụ của nghề phục vụ bàn

8

Bài 2

Qui trình lao động và yêu cầu nghiệp vụ

12

Bài 3

Nguyên tắc kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ

12

Bài 4

Qui trình kỹ thuật nghiệp vụ

8

Bài 5

Xử lý những tình huống khi phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ

8

Bài 6

Nghiệp vụ bếp

4

Bài 7

Kiểm tra

1h

TỔNG CỘNG

60