Bạn xem: Trang chủ Đào tạo ngoại khóa Chương trình đào tạo NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÒNG Ở TRONG KHÁCH SẠN
NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÒNG Ở TRONG KHÁCH SẠN

NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÒNG Ở TRONG KHÁCH SẠN

 

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

Bài 1

Đặc điểm và nhiệm vụ của nghề phục vụ phòng

8

Bài 2

Qui trình kỹ thuật vệ sinh tại phòng ở khách sạn

8

Bài 3

Dịch vụ cần vụ bổ sung phục vụ khách lưu trú tại khách sạn

8

Bài 4

Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật khách sạn và cách sử dụng bảo dưỡng một số thiết bị kỹ thuật trong phòng

8

Bài 5

Thực hành kỹ thuật

16

Bài 6

Kiểm tra

1h

TỔNG CỘNG

60